رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رشت


باقری زهرا

باقری زهرا

عکاسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

هنر
موذن قاسم آبادی زهرا

موذن قاسم آبادی زهرا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ديلمان

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
تاج مهری سیدامیرمحمد

تاج مهری سیدامیرمحمد

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
خسروی شایا

خسروی شایا

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه هنر | روزانه-ساز پيانو

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
دام نیا ماهانا

دام نیا ماهانا

فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
زاهدی آیدا

زاهدی آیدا

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

هنر
6/1/2023 1:08:57 PM
Menu