جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جلفا


مارالی آیناز

مارالی آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
خلفی صبا

خلفی صبا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
احمدی اقدم کوثر

احمدی اقدم کوثر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/6/2023 12:05:35 PM
Menu