قره‌ضياءالدين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قره‌ضياءالدين

مهدی زاده علی

مهدی زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

9سال کانونی / 199 آزمون

تجربی
عبدالهی اصل سیده کوثر

عبدالهی اصل سیده کوثر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

10سال کانونی / 198 آزمون

تجربی
پوراکبر مهدی

پوراکبر مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

6سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
ارشادی پور مهسا

ارشادی پور مهسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
کریمی محمد

کریمی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
حسینی سیده اسراء

حسینی سیده اسراء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
عبدالله زاده امیررضا

عبدالله زاده امیررضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

6سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
قاسمی قره کندی رضا

قاسمی قره کندی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
ولی نژاد قناتی الهام

ولی نژاد قناتی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
حبیب زاده ثمین

حبیب زاده ثمین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
رستم زاده رضا

رستم زاده رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
اکبری امیر حسین

اکبری امیر حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت سلماس

5سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
علی زاده سحر

علی زاده سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
متقدیمی نیما

متقدیمی نیما

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
مظاهری ریما

مظاهری ریما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
احمدی آنیتا

احمدی آنیتا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
حسینی اقدم سیدرضا

حسینی اقدم سیدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
دیوکش علی

دیوکش علی

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
رحیمی اصل معصومه

رحیمی اصل معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
رضاپور مهدی

رضاپور مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
قلیزاده لیلا

قلیزاده لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت انزل

3سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
زینالزاده مبین

زینالزاده مبین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

4سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
دودکانلو امید

دودکانلو امید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
کریمی رها

کریمی رها

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
قلیزاده شاهرخ

قلیزاده شاهرخ

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رحمانی سودا

رحمانی سودا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سيلوانا

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خضری سیامک

خضری سیامک

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران اردبيل -رازي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
دلایی میلان عادل

دلایی میلان عادل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
علی نژاد فاطمه

علی نژاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
اسماعیل پور رضا

اسماعیل پور رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قنبری حسین

قنبری حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
خانگاهی رویا

خانگاهی رویا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خضرلو هانیه

خضرلو هانیه

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
یوسفی علی

یوسفی علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قربانی الهام

قربانی الهام

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي

2سال کانونی / 40 آزمون

هنر
سلمانزاده فاطمه

سلمانزاده فاطمه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غفاری هادی

غفاری هادی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
دلایی میلان نورالدین

دلایی میلان نورالدین

شيمي محض|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رستمی فاطمه

رستمی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
علیزاده بادکی مهسا

علیزاده بادکی مهسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبادی فاطمه

عبادی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شکورپور عزیزه

شکورپور عزیزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کاظم پور محمد

کاظم پور محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یوسفی محمد

یوسفی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت پلدشت

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
یوسفی خانقاه علی

یوسفی خانقاه علی

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رزم پور محمد

رزم پور محمد

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسین پور لیلا

حسین پور لیلا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:51:28 AM