شاهين دژ

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهين دژ


امیری ثنا

امیری ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
بهرامی پیچاقچی سینا

بهرامی پیچاقچی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
اردن سپهر

اردن سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
علیپور علی

علیپور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
میرزا محمدی پری ناز

میرزا محمدی پری ناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رضوی زهرا

رضوی زهرا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کرمی کوثر

کرمی کوثر

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صوفی امین

صوفی امین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
پاکروان سهیل

پاکروان سهیل

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت شاهين دژ

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رحمتی رضا

رحمتی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت تکاب

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دلیر مرضیه

دلیر مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاجتمند مهشید

حاجتمند مهشید

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ملکی مهدی

ملکی مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:12:00 AM
Menu