خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خميني شهر


پرنده رضا

پرنده رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

2سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
شفیعی زینب

شفیعی زینب

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
حاجیان غزاله

حاجیان غزاله

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت اصفهان ناحيه 4

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
ایسپره علیرضا

ایسپره علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
مهرابی مهدی

مهرابی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ذبیحی حسین

ذبیحی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت خميني شهر

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خلیلی عاطفه

خلیلی عاطفه

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمی بتول

قاسمی بتول

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رجبی الهه

رجبی الهه

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کمالی علی

کمالی علی

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محسنی علی

محسنی علی

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش مرد

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کریمی زهرا

کریمی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان-محل خدمت جي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حاج کرمی زهرا

حاج کرمی زهرا

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مهرعلی الهه

مهرعلی الهه

مشاوره|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تاج الدین غزل

تاج الدین غزل

گردشگري|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رمضانی الهه

رمضانی الهه

مشاوره|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهبازی علیرضا

شهبازی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت زرين شهر

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهرابی علی

مهرابی علی

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/6/2023 1:11:48 PM
Menu