ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ايذه


سواری پرند

سواری پرند

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت صيدون

7سال کانونی / 124 آزمون

انسانی
سلحشور بیتا

سلحشور بیتا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت خرمشهر

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
کیانی جهد ابراهیم

کیانی جهد ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديکا

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
سعیدی پلمی حسین

سعیدی پلمی حسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
چراغی آیناز

چراغی آیناز

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
اورک چهارتنگی پردیس

اورک چهارتنگی پردیس

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت هويزه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محمدی اوندی ابوالفضل

محمدی اوندی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مولایی پور احسان

مولایی پور احسان

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول - محل خدمت عشايري خوزستان

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
غلامی مریم

غلامی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت حميديه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسینی سید ابراهیم

حسینی سید ابراهیم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت انديکا

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
نعمت زاده ابوالفضل

نعمت زاده ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل دزفول- محل خدمت ايذه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسمی پور تارا

اسمی پور تارا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت ايذه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سعیدی دوپکی علی

سعیدی دوپکی علی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بروجرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کرمی کلمتی امیر رضا

کرمی کلمتی امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل تحصيل بهبهان - محل خدمت ماهشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
منصوری کسری

منصوری کسری

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان - محل خدمت باغملک جانکي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بداغی گله فرشته

بداغی گله فرشته

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/11/2023 12:12:49 AM
Menu