بهبهان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بهبهان


آب بخش زهرا

آب بخش زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
حبیبی سروش

حبیبی سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قنواتی آذین

قنواتی آذین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
5/28/2023 6:46:25 AM