نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نورآباد ممسني


طاهری زاده سیدامید

طاهری زاده سیدامید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ممسني

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
شهریور نجمه

شهریور نجمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت بابامنيرماهورميلاتي

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
غلامی غزل

غلامی غزل

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت ممسني

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
جوکار فربد

جوکار فربد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل شهيدمطهري شيراز-محل خدمت کازرون

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
پرهمت محمدمهدی

پرهمت محمدمهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت دشمن زياري

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
زارع خفری هاجر

زارع خفری هاجر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت دشمن زياري

4سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زارعی محمدحسین

زارعی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت رستم

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کشاورزی نیما

کشاورزی نیما

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ممسني

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رادمنش مرضیه

رادمنش مرضیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شفیعی سامان

شفیعی سامان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ارسنجان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
انصاری رضا

انصاری رضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حیدری عباس

حیدری عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت رستم

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
احمدی نرگس

احمدی نرگس

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رضائی علی

رضائی علی

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کشاورزی نیما

کشاورزی نیما

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جوانمرد راد آیدا

جوانمرد راد آیدا

حقوق|دانشگاه زابل | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اکبری علی

اکبری علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت رستم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گودرزی غزل

گودرزی غزل

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اکبری زاده یاسمن

اکبری زاده یاسمن

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حمیدپور هدیه

حمیدپور هدیه

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سبحانی نازیلا

سبحانی نازیلا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/9/2023 5:47:01 PM
Menu