نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نورآباد ممسني


قاسمی سیدمیکاییل

قاسمی سیدمیکاییل

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
بهروزپور علی

بهروزپور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
کشاورزی عباس

کشاورزی عباس

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
رنجبر سهند

رنجبر سهند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رستمی رضا

رستمی رضا

مهندسي هوافضا|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شفیعی رضا

شفیعی رضا

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدی رامین

احمدی رامین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دهقانیان محمد

دهقانیان محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شفیعی حسین

شفیعی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ساقی علی

ساقی علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رشیدی علی

رشیدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربی امیرموسی

عربی امیرموسی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/10/2023 7:33:42 AM
Menu