بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بشرويه


خاکی نژاد امیر

خاکی نژاد امیر

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

8سال کانونی / 205 آزمون

تجربی
حمامی مریم

حمامی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رزم آراء محمدهاشم

رزم آراء محمدهاشم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ساعی فائزه

ساعی فائزه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ساعی فاطمه

ساعی فاطمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حمامی مرضیه

حمامی مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رفعتی جواد

رفعتی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امینی پور اعظم

امینی پور اعظم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حیدری دخت ابوالفضل

حیدری دخت ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت دستگردان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شرکاء فرشته

شرکاء فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
هلالی علی

هلالی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت درميان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محسن پور محمدی طیبه سادات

محسن پور محمدی طیبه سادات

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبدالله زاده انسیه

عبدالله زاده انسیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
6/8/2023 10:57:28 PM
Menu