سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سرابله


امیدپور فاطمه

امیدپور فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
صالحی بیتا

صالحی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سلطانیان زینب

سلطانیان زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
قادربیگی متین

قادربیگی متین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
سلطانیان زهرا

سلطانیان زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
احمدی محمدمهدی

احمدی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نوروزی نیا کیمیا

نوروزی نیا کیمیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جلیلیان علی رضا

جلیلیان علی رضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
سرابی سینا

سرابی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
خانی حسین

خانی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امینی مهدیس

امینی مهدیس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
غلامیان محسن

غلامیان محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سرابی صدف

سرابی صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صوفی نیا فاطمه

صوفی نیا فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رضایی محمدسعید

رضایی محمدسعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حیدری یار کیمیا

حیدری یار کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام-محل خدمت هليلان

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نورالهی محدثه

نورالهی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نورالهی میلاد

نورالهی میلاد

اقتصاد|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نیا نظر محمد جواد

نیا نظر محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شمس الهی محمد مهدی

شمس الهی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عبداله زاده میلاد

عبداله زاده میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/5/2023 8:37:23 PM
Menu