بشاگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بشاگرد

بهرامی فاطمه

بهرامی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بقيه اله بشاگرد

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
برادران جلال

برادران جلال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:39:43 PM