پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر پارس‌آباد مغان


صوری حسین

صوری حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
توفیقی میثاق

توفیقی میثاق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
خرمی ساناز

خرمی ساناز

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
اختیاری نگین

اختیاری نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
بدلی ثمین

بدلی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مرتضائی هاله

مرتضائی هاله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
قلی زاده عرفان

قلی زاده عرفان

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت پارس آباد

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
مجیدپور هادی

مجیدپور هادی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قاسم وند محسن

قاسم وند محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
شیرگیر ابوالفضل

شیرگیر ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رحیم زاده میلاد

رحیم زاده میلاد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوروزی محسن

نوروزی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خان زاده زهرا

خان زاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
طلوعی امیرحسین

طلوعی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نجفیان آیناز

نجفیان آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ندرتی علی

ندرتی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدساري | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلطانی فاطمه

سلطانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمودوند مهدی

محمودوند مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل-محل خدمت بيمارستان امام خميني بيله سوار

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معمر عرفان

معمر عرفان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شبانی سجاد

شبانی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ساری خانی ملیحه

ساری خانی ملیحه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گل محمدی آریا

گل محمدی آریا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آذرمی سهیل

آذرمی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جوهری هادی

جوهری هادی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نوری علی

نوری علی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باقری آیسان

باقری آیسان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هوشیار امیررضا

هوشیار امیررضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
درگاهی فراز

درگاهی فراز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهراد هادی

بهراد هادی

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روحی سنا

روحی سنا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورحسین رضا

پورحسین رضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علیزاده الهه

علیزاده الهه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خرمی آی ناز

خرمی آی ناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
یزدان دوست امیررضا

یزدان دوست امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
امامی افرا

امامی افرا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/10/2023 7:30:18 AM
Menu