گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گرمسار


ابراهیم پور علی

ابراهیم پور علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

9سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
شاه حسینی علی اکبر

شاه حسینی علی اکبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
کنشلو امیر مهدی

کنشلو امیر مهدی

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

9سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
وکیلی ساغر

وکیلی ساغر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
شمسی پور سیدمعین

شمسی پور سیدمعین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
اشتری مه گل

اشتری مه گل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
میراخورلی علی

میراخورلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مصطفی پور عرفان

مصطفی پور عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
صفایی رادمرد فاطمه

صفایی رادمرد فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ارجنه نگین

ارجنه نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
ارجنه نگار

ارجنه نگار

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
درخشانی سبا

درخشانی سبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
گله داری بهراد

گله داری بهراد

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عباس پورتکلدانی نیایش

عباس پورتکلدانی نیایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بلوچی حنانه

بلوچی حنانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قباخلو نگار

قباخلو نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مداحی ملینا

مداحی ملینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
متین پور هدیه

متین پور هدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نوابیان پگاه

نوابیان پگاه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصیری سارا

نصیری سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب سلمانی مطهره

عرب سلمانی مطهره

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گرکانی فاطمه

گرکانی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
تفکری مریم

تفکری مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سرابندی فاطمه

سرابندی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عربی مهدی

عربی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
بهرامی محمد

بهرامی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یوردخانی صبا

یوردخانی صبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
میراخورلو محراب

میراخورلو محراب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وکیل منش محمدمهدی

وکیل منش محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قباخلو سجاد

قباخلو سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبری یلدا

قنبری یلدا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کرامتی محمدامین

کرامتی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدامی مهلا

خدامی مهلا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/1/2023 1:05:45 PM
Menu