شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهرود


بهنام الناز

بهنام الناز

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

7سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
سعیدی سحر

سعیدی سحر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان- محل خدمت دامغان

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
شریعتی مهسا

شریعتی مهسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
سهرابی سینا

سهرابی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جابر امیرعلی

جابر امیرعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خلیلی امیررضا

خلیلی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
فخارزاده فرناز

فخارزاده فرناز

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عجم مجنی عادله

عجم مجنی عادله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت بسطام

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
اسلامی امیر

اسلامی امیر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحیمی علی

رحیمی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آقاجانی امیرمحمد

آقاجانی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بامدادی حسین

بامدادی حسین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسیان نگین

عباسیان نگین

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
لطفی محمد

لطفی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اعظمی مهدی

اعظمی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شالیان امیررضا

شالیان امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کیوانلو کیمیا

کیوانلو کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مشیریان زهرا

مشیریان زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سالک یاسمین

سالک یاسمین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خالقی امیرحسین

خالقی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دهقانیان محمدمتین

دهقانیان محمدمتین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدی مائده

اسدی مائده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مطلبی سیده نیلوفر

مطلبی سیده نیلوفر

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
جلالی محمدمتین

جلالی محمدمتین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زاهدی تبسم

زاهدی تبسم

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهیمی راد علی

ابراهیمی راد علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسینی سید امیرمهدی

حسینی سید امیرمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابراهیمی متین

ابراهیمی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/10/2023 8:14:35 AM
Menu