شهركرد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شهركرد

عسگری فاطمه

عسگری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

7سال کانونی / 181 آزمون

تجربی
جهان بخشی الهه

جهان بخشی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
افشارمنش طنین

افشارمنش طنین

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
ترابی کیمیا

ترابی کیمیا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
عبدی آیدا

عبدی آیدا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
بیگی ساغر

بیگی ساغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
احمدی افسانه

احمدی افسانه

فيزيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

7سال کانونی / 97 آزمون

ریاضی
رییسی احمد

رییسی احمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
گنجی رضا

گنجی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
موسوی زاده سید مهدی

موسوی زاده سید مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه ميبد | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
یزدانی رضیه

یزدانی رضیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رمضانی کوچکی آریانا

رمضانی کوچکی آریانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رازانی امیرضا

رازانی امیرضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمودیان عارف

محمودیان عارف

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
نیکبخت رسول

نیکبخت رسول

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت سامان

5سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
مظفری مسعود

مظفری مسعود

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
نجفی علیرضا

نجفی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ابراهیمی طهورا

ابراهیمی طهورا

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
طاهری فاطمه

طاهری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
طالبی پور مرضیه

طالبی پور مرضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
امیدوار طهورا

امیدوار طهورا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت بن

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
حیدری چالش تری صبا

حیدری چالش تری صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قاسمی نیما

قاسمی نیما

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل تحصيل نجف آباد - محل خدمت کوهرنگ

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
کریمزاده آرین

کریمزاده آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مظفری مقدم علی

مظفری مقدم علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مردانی علی

مردانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امانی یاسمن

امانی یاسمن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مبینی یاسمین

مبینی یاسمین

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خسروی امین

خسروی امین

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
هاشم زاده مهدی

هاشم زاده مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت بن

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
خسروی محسن

خسروی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میرزایی مریم

میرزایی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت کيار

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ضیائی آتوسا

ضیائی آتوسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پرمر فائزه

پرمر فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهدوی مریم

مهدوی مریم

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
منزوی زینب

منزوی زینب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لاران

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
محمدقاسمی کیمیا

محمدقاسمی کیمیا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ملک پور علی

ملک پور علی

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صفری میثم

صفری میثم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري-محل خدمت لاران

1سال کانونی / 43 آزمون

زبان
رئیسی محسن

رئیسی محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریمیان فائزه

کریمیان فائزه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مرادی راضیه

مرادی راضیه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت اردل

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمی حبیب الله

قاسمی حبیب الله

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سبزواری محمدمهدی

سبزواری محمدمهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لاران

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
مرادی مرضیه

مرادی مرضیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نیکخواه فاطمه

نیکخواه فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کیانی شقایق

کیانی شقایق

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت کيار

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمودی مه تا

محمودی مه تا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نیکزاد پرنیا

نیکزاد پرنیا

مشاوره|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمودیان یاسمین

محمودیان یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صادقی علیرضا

صادقی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
امانی کیمیا

امانی کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت بن

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سلیمانی منفرد ابوالفضل

سلیمانی منفرد ابوالفضل

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدی نگار

محمدی نگار

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاسمی مهسا

قاسمی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسین پور انیس

حسین پور انیس

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهارلویی آیدا

بهارلویی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گنجی فر خدیجه

گنجی فر خدیجه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عبدالله زاده سیدمحمدطاها

عبدالله زاده سیدمحمدطاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محمودیان تینا

محمودیان تینا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احمدی سمانه

احمدی سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رئیسی عبدالله

رئیسی عبدالله

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
فرج زاده مهدی

فرج زاده مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ضیایی سمیه

ضیایی سمیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت کيار

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رئیسی عسل

رئیسی عسل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کریم زاده مریم

کریم زاده مریم

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سهرابی فاطمه

سهرابی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت سامان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
گنجی زاده حسین

گنجی زاده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل تحصيل فرخ شهر - محل خدمت اردل

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
صفری احسان

صفری احسان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت کوهرنگ

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عزیزی امیرحسین

عزیزی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
طاهری فرشته

طاهری فرشته

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسلامی منش سیده زینب

اسلامی منش سیده زینب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طاهری فاطمه

طاهری فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نادری علی

نادری علی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
تاجی مهرشاد

تاجی مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جوانبخت کامران

جوانبخت کامران

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدی محدثه

محمدی محدثه

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسیان عارفه

عباسیان عارفه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یزدی محمد امین

یزدی محمد امین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غلامی امیرمحمد

غلامی امیرمحمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سلجوقی حسین

سلجوقی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قنادیان ملیکا

قنادیان ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نامداری فاطمه

نامداری فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
صفری نگار

صفری نگار

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مصیبی بیتا

مصیبی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت عشايري چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
میری محمدحسن

میری محمدحسن

علوم قران وحديث|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کوهی فایق پارسا

کوهی فایق پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کاکائیان علی

کاکائیان علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شاهدی یگانه

شاهدی یگانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحمتی سارا

رحمتی سارا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
رحمانی سارا

رحمانی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت اردل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
فروزنده نازنین

فروزنده نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل تحصيل لاران

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
آقابابایی امیرحسین

آقابابایی امیرحسین

مهندسي معماري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوی خاص سید مهدی

موسوی خاص سید مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نوربخش نرجس السادات

نوربخش نرجس السادات

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
کرامتی ملیکا

کرامتی ملیکا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرزایی فاطمه

میرزایی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شریف پور محمد

شریف پور محمد

روانشناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خدا دوستان میلاد

خدا دوستان میلاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ذوالفقار زاده علی

ذوالفقار زاده علی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدی احمد محمودی علی

محمدی احمد محمودی علی

مربيگري عقيدتي|دانشکده اموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه -قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسماعیلی امین

اسماعیلی امین

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صالح پور نگار

صالح پور نگار

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
حیدری عباس

حیدری عباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
احمدی مهدی

احمدی مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروی نیلوفر

خسروی نیلوفر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منصوری شقایق

منصوری شقایق

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رئیسی آیدا

رئیسی آیدا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یداللهی ثمین

یداللهی ثمین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاهوردی محمدحسین

شاهوردی محمدحسین

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حیدری یکتا

حیدری یکتا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسن پور زینب

حسن پور زینب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت اردل

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افضلی سیدعلیرضا

افضلی سیدعلیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نبی تیر مهدی

نبی تیر مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لاران

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صابری محمود

صابری محمود

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرخی نازنین

فرخی نازنین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت ميانکوه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
امامی سعیده

امامی سعیده

مديريت بازرگاني|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
پورقاسم شیدا

پورقاسم شیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت گندمان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خسروی رضا

خسروی رضا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کاویانی محمدطاها

کاویانی محمدطاها

مهندسي عمران|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی رضا

احمدی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رسولی سارا

رسولی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسماعیلی علی اکبر

اسماعیلی علی اکبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهاءلو نگار

بهاءلو نگار

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خسروی ثمین

خسروی ثمین

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوی مریم

موسوی مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري-محل خدمت لاران

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
مرادی شیوا

مرادی شیوا

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طاهرزاده زهرا

طاهرزاده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جزایری علیرضا

جزایری علیرضا

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قلی زاده محمدمعراج

قلی زاده محمدمعراج

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آقایی فاطمه

آقایی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
انصاری زینب

انصاری زینب

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري-محل خدمت لردگان

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
لله گانی فاطمه

لله گانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
ظهرابی فاطمه

ظهرابی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جهانبازفرد نیما

جهانبازفرد نیما

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کریمیان آرین

کریمیان آرین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت سامان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جزایری محمدرضا

جزایری محمدرضا

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مرادی حدیث

مرادی حدیث

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
محمدی احمد محمودی شادمهر

محمدی احمد محمودی شادمهر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
کریمی مینا

کریمی مینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
کریمی زینب

کریمی زینب

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حبیبی فائزه

حبیبی فائزه

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فیض الله علی

فیض الله علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
گهرویی علیرضا

گهرویی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
3/25/2023 7:56:23 PM