جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جنگل


سلیمی فائزه

سلیمی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نادی زاده مبینا

نادی زاده مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صالحی مهدیه

صالحی مهدیه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
6/3/2023 11:17:13 AM
Menu