در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر در‌گز


قنبری محمدحسین

قنبری محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
توحیدی نیا امیرمحمد

توحیدی نیا امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مصرخانی طاها

مصرخانی طاها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
صادقی جشن آباد حمیده

صادقی جشن آباد حمیده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمودی بهروز

محمودی بهروز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عوض پور آریانا

عوض پور آریانا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/10/2023 8:18:19 AM
Menu