مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مهريز


خرم مهر عرفان

خرم مهر عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ایزدی شیرین

ایزدی شیرین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/5/2023 7:44:13 AM
Menu