قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قروه درجزين


کاظمیان ندا

کاظمیان ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
تقوایی نژاد زهرا

تقوایی نژاد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت قروه درجزين

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
محمدی حدیثه

محمدی حدیثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فتاح فر مجتبی

فتاح فر مجتبی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قدسی الناز

قدسی الناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رضوی سیده یگانه

رضوی سیده یگانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طیبی هویدا الهام

طیبی هویدا الهام

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سیدی سیده هانیه

سیدی سیده هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت رزن

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نصرتی فاطمه

نصرتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت رزن

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رستمی زهرا

رستمی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شریفی کمال مهشید

شریفی کمال مهشید

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بیاتی مرضیه

بیاتی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
6/8/2023 10:33:03 PM
Menu