كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كامياران


باتمانی سایه

باتمانی سایه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ابراهیمی آرینا

ابراهیمی آرینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کمانگر وحید

کمانگر وحید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدی آرزو

محمدی آرزو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نظریان آرمان

نظریان آرمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عطای کیله گلان هلیا

عطای کیله گلان هلیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 2

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحمانی هانا

رحمانی هانا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسدی سینا

اسدی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
محمدی رزگار

محمدی رزگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رحمانی حمید

رحمانی حمید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بابایی سعید

بابایی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
واحدی مهدی

واحدی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
یوسفی سنا

یوسفی سنا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کریمی وریا

کریمی وریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کریمی هیوا

کریمی هیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
منصوری راد آیدا

منصوری راد آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت موچش

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اسدی الهام

اسدی الهام

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
روحانی ساسان

روحانی ساسان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دیده بان پارسا

دیده بان پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابراهیمی سوران

ابراهیمی سوران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/2/2023 11:23:31 PM
Menu