دالاهو

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دالاهو


کرمی درویتی ساغر

کرمی درویتی ساغر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه- محل خدمت کرند غرب

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
سهرابی جاماسبی هادی

سهرابی جاماسبی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه- محل خدمت سرپل ذهاب

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سهرابی وریا

سهرابی وریا

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علی پناه آرمین

علی پناه آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
6/6/2023 2:18:23 PM
Menu