سنقر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سنقر


ضیائی محمدپارسا

ضیائی محمدپارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
اعظمی محمد

اعظمی محمد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بنی عامریان زهرا

بنی عامریان زهرا

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رسولی شکوفه

رسولی شکوفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمانشاه - محل خدمت سنقرکليايي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
وکیلیان آرین

وکیلیان آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زین العابدینی امیر حسین

زین العابدینی امیر حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدی آروین

محمدی آروین

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
همتی علی

همتی علی

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امجدیان نسترن

امجدیان نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدی پارسا

محمدی پارسا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دانش راد حامد

دانش راد حامد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/30/2023 12:54:07 AM
Menu