بروجرد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بروجرد

کرمی متین

کرمی متین

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
معظمی گودرزی محمد

معظمی گودرزی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جانبخش سامان

جانبخش سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گودرزی نیما

گودرزی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خانی فائزه

خانی فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
هاشمی علی

هاشمی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
گودرزی امیرمهدی

گودرزی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کرمی فاطمه

کرمی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مال اسد مهدی

مال اسد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پرهیزگار ثمین

پرهیزگار ثمین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
سپه وند آیدا

سپه وند آیدا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
گودرزی علی

گودرزی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان - محل خدمت بروجرد

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مقدوری فائزه

مقدوری فائزه

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نیکزادفرخی عرفان

نیکزادفرخی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شادباش مهرسا

شادباش مهرسا

هتلداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کماسی ابراهیم

کماسی ابراهیم

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بازگیر مریم

بازگیر مریم

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
درفش دار کیان

درفش دار کیان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
چگنی یاسین

چگنی یاسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت نوراباد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صالحی مهرا علیرضا

صالحی مهرا علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوذری حسن

نوذری حسن

اقتصاد|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
پناهی فر علیرضا

پناهی فر علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کردی محمدجعفر

کردی محمدجعفر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت بروجرد

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:39:17 PM