خرم آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خرم آباد

عزیزی تودار امیر رضا

عزیزی تودار امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت رومشکان

7سال کانونی / 168 آزمون

تجربی
حسنوند طرهانی فاطمه

حسنوند طرهانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

8سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
مستی نیکا

مستی نیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
یاقوتی چگنی احمد رضا

یاقوتی چگنی احمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
عبدالوند ثناء

عبدالوند ثناء

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
خورشیدوند آنیتا

خورشیدوند آنیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
ترابی محمد عباس

ترابی محمد عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
مرادی فهیمه

مرادی فهیمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

8سال کانونی / 113 آزمون

انسانی
بارانی بیرانوند مهدیس

بارانی بیرانوند مهدیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
معتمدی امیر رضا

معتمدی امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
خوشگوار رضوان

خوشگوار رضوان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
ایزدآرا امیرحسین

ایزدآرا امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خوشگوار فاطمه

خوشگوار فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
محمدی اصل امیر رضا

محمدی اصل امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
امیری آیدا

امیری آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بهرامی آتوسا

بهرامی آتوسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حیدری زاده زهرا

حیدری زاده زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

5سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
باجلان کیمیا

باجلان کیمیا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سرشار علی

سرشار علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دلفانی فاطمه

دلفانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
درویشی امین

درویشی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رشیدی امیر

رشیدی امیر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
جوزایی امیر محمد

جوزایی امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
طاهری سیده زهرا

طاهری سیده زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حسنوند امیررضا

حسنوند امیررضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

5سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
خوشگوار رضا

خوشگوار رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت خرم آباد ناحيه 1

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
صفائی زینب

صفائی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسنوند کوثر

حسنوند کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت اليگودرز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مردانی یلدا

مردانی یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دلفان مهدیه

دلفان مهدیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بازگیر حسین

بازگیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صیادیان فاطمه

صیادیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رسول زاده هانیه

رسول زاده هانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فتاحی چگنی ثناء

فتاحی چگنی ثناء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کشوری فربد

کشوری فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدی پور رضا

محمدی پور رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حاتمی زاده ارشیا

حاتمی زاده ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ویسکرمی امید

ویسکرمی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت چگني

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اسفندیاری معصومه

اسفندیاری معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
یاری نژاد علی

یاری نژاد علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مقدمی علی سینا

مقدمی علی سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پوریا دریا

پوریا دریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علیشاهی چگنی آریان

علیشاهی چگنی آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلیمانی آناهیتا

سلیمانی آناهیتا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نامداری فربد

نامداری فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عبدی پور فرد طهورا

عبدی پور فرد طهورا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدی سپیده

احمدی سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نظری نیلوفر

نظری نیلوفر

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فولادوند فاطمه

فولادوند فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گودرزنژاد مهسا

گودرزنژاد مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حاجی خانی نادیا

حاجی خانی نادیا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جوادی مبینا

جوادی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
امیری سینا

امیری سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سگوند فاطمه

سگوند فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت دورود

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
شمسیان خرم آبادی یاسمن

شمسیان خرم آبادی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دانیالی آیدا

دانیالی آیدا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آروان ملیکا

آروان ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خورشیدوند مهسا

خورشیدوند مهسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
کردستانی ثناء

کردستانی ثناء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
چگنی ریحانه

چگنی ریحانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ساکی امیررضا

ساکی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادزاده لرستانی پارمیدا

مرادزاده لرستانی پارمیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسنوند محمد

حسنوند محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دالوند رضا

دالوند رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
یوسفوند رویا

یوسفوند رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان- محل خدمت خرم آباد ناحيه 2

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان لرستان - محل خدمت اليگورز

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بیرانوند بهنام

بیرانوند بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احمدی امیر

احمدی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تکاور مریم

تکاور مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ولی خانی چگنی یاسین

ولی خانی چگنی یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
بهرامی علی

بهرامی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شرفی آرشام

شرفی آرشام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کاوند محمدحسین

کاوند محمدحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت اليگودرز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وطن دوست رضا

وطن دوست رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عابدینی امیرحسین

عابدینی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فرهادی رضا

فرهادی رضا

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حیدری رقیه

حیدری رقیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
والی زاده شیوا

والی زاده شیوا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نورمحمدی محمدحسین

نورمحمدی محمدحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سپهوند هلیا

سپهوند هلیا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدزاده عارف

محمدزاده عارف

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رضائی سنا

رضائی سنا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دولتشاهی فائزه

دولتشاهی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سپهوند علیرضا

سپهوند علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سهرابی شیرین

سهرابی شیرین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کرم اللهی علیرضا

کرم اللهی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مینائی رضا

مینائی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
آخوندزاده فائزه

آخوندزاده فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
رضایی شفیق هانیه

رضایی شفیق هانیه

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رحمانیان محمدمهدی

رحمانیان محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آذرخش فاطمه

آذرخش فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بستامی شایان

بستامی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پارسا فرد هانیه

پارسا فرد هانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ناصر پور حسین

ناصر پور حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قربانی نژاد مهدی

قربانی نژاد مهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بیرانوند فاطمه

بیرانوند فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلیمانی امیرمحمد

سلیمانی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پیرداده زهرا

پیرداده زهرا

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسینی نعیمه

حسینی نعیمه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
الفتی یوسفیان امیرحسین

الفتی یوسفیان امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نظری شیوا

نظری شیوا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه2

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی مرتضی

محمدی مرتضی

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ندری فاطمه

ندری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزیزی محمد

عزیزی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت پلدختر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دولتشاهی فائزه

دولتشاهی فائزه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بیرانوند فاطمه

بیرانوند فاطمه

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امیدی مهدیه

امیدی مهدیه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رحیمی آذین

رحیمی آذین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دریکوندی یسنا

دریکوندی یسنا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدیان ساینا

محمدیان ساینا

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمی محمد

هاشمی محمد

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عزیزی فاطمه

عزیزی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ویس کرمی محمدامین

ویس کرمی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان-محل خدمت کوهدشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانی هستی

قربانی هستی

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قلی پور طاهره

قلی پور طاهره

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محسنی حسین

محسنی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسگری مریم

عسگری مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالبی مبینا

طالبی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلطانی فرد زلفا

سلطانی فرد زلفا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوی فرد سیده رویا

موسوی فرد سیده رویا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدوند سبحان

احمدوند سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دریکوندی داود

دریکوندی داود

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سپه وندی پریا

سپه وندی پریا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کیانی فیروزآبادی فاطمه

کیانی فیروزآبادی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه-محل تحصيل دانشکده علوم قراني قم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میررحمتی پور زهرا

میررحمتی پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
میرزاوندی مارال

میرزاوندی مارال

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي لرستان-محل خدمت خرم ابادناحيه1

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
راستینه امیرحسین

راستینه امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نصیری ندا

نصیری ندا

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شاکرمی زینب

شاکرمی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بابائی مقدم زهرا

بابائی مقدم زهرا

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رکرک نسترن

رکرک نسترن

مترجمي زبان عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
غلامی مسلم

غلامی مسلم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
میردریکوندی مهسا

میردریکوندی مهسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
ملک پور اسماء

ملک پور اسماء

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:08:05 PM