قلعه گنج

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قلعه گنج


دادخدایی خرگوشکی محمد یونس

دادخدایی خرگوشکی محمد یونس

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت قلعه گنج

3سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
وفایی ساجده

وفایی ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
ظفری پور احمدرضا

ظفری پور احمدرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت انار

3سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
محبی زاده اقلیما

محبی زاده اقلیما

علوم سياسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

3سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
سالاری امیررضا

سالاری امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت شهربابک

2سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
نوردلان حسین

نوردلان حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت قلعه گنج

1سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
اشکبوس نیا زهرا

اشکبوس نیا زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت قلعه گنج

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
آرزومند محمد

آرزومند محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت قلعه گنج

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
حیدری زاده سجاد

حیدری زاده سجاد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت قلعه گنج

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
مختاری نیا محمد علی

مختاری نیا محمد علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت رفسنجان

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
بازگیرزاده خرگوشکی اشکان

بازگیرزاده خرگوشکی اشکان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فارياب- کد 50315

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جرگه نارویی فرشته

جرگه نارویی فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت قلعه گنج

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
هوشیاری توریگی امیرحسین

هوشیاری توریگی امیرحسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت زرند

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
دامن افشان شکیلا

دامن افشان شکیلا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت منوجان

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پیش بین علی

پیش بین علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت کهنوج

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
زادینی ساناز

زادینی ساناز

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
شهدوست زاده سجاد

شهدوست زاده سجاد

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کهنوج

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آشوبی خرگوشکی رضا

آشوبی خرگوشکی رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فهرج

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
علیدادی سلیمانی فاطمه

علیدادی سلیمانی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کهنوج

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سالاری کهن میرزا زهرا

سالاری کهن میرزا زهرا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
6/9/2023 5:29:01 PM
Menu