راور

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر راور


حسینی بقائی راوری سیدمحمد

حسینی بقائی راوری سیدمحمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت زرند

3سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
اسماعیلی عرفان

اسماعیلی عرفان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان- ‌محل خدمت کوهبنان

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
کرباسی مهیا

کرباسی مهیا

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کمالی مهشید

کمالی مهشید

مهندسي شيمي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شمسی نژادراوری ابوالفضل

شمسی نژادراوری ابوالفضل

مهندسي معدن|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
6/1/2023 6:03:56 AM
Menu