چترود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چترود


شعاعی حرجندی مهدیه

شعاعی حرجندی مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
گلستانی مجد الهه

گلستانی مجد الهه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
6/4/2023 11:01:50 AM
Menu