جيرفت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جيرفت


مشایخی علی

مشایخی علی

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 99 آزمون

انسانی
لرمحمدحسنی رضا

لرمحمدحسنی رضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت بم

5سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
شیخ حسینی لری سکینه

شیخ حسینی لری سکینه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رفسنجان

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
ملائی علی

ملائی علی

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
سنجری بنستانی عبدالوهاب

سنجری بنستانی عبدالوهاب

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
ملایی سربیژن مبین

ملایی سربیژن مبین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
سالاری چینه فاطمه

سالاری چینه فاطمه

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
حیدرزاده پریماه

حیدرزاده پریماه

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
فرجی میخانه مهدی

فرجی میخانه مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت جيرفت

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
شجاع الدینی مهنی نرجس

شجاع الدینی مهنی نرجس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت ريگان

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شمس الدینی دزدان امیرعباس

شمس الدینی دزدان امیرعباس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت جيرفت

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
مارزی علی

مارزی علی

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
رضاخانی نژاد زهرا

رضاخانی نژاد زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
کریمی ساردوئی اسماعیل

کریمی ساردوئی اسماعیل

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
فرخی حدیث

فرخی حدیث

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
افشارمنش رقیه

افشارمنش رقیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت فارياب

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
لرمحمدحسنی سعید

لرمحمدحسنی سعید

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت جيرفت

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فاریابی آرین

فاریابی آرین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت ريگان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
شمس الدینی لری منصوره

شمس الدینی لری منصوره

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بهادر محمدمبین

بهادر محمدمبین

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شهدادنژاد محمدمهران

شهدادنژاد محمدمهران

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عنبرآباد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رئیسی نژاددوبنه نیلوفر

رئیسی نژاددوبنه نیلوفر

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اخوان فائزه

اخوان فائزه

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
صالحی سربیژن امیرمحمد

صالحی سربیژن امیرمحمد

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وحقوق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
امیری دوماری مهدی

امیری دوماری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت عشايري کرمان

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
روزبان محمدرسول

روزبان محمدرسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت شهداد کد 50311

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بدوئی دلفارد امین رضا

بدوئی دلفارد امین رضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت جيرفت

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بهرامی پور محمدمهدی

بهرامی پور محمدمهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت جيرفت

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
فاریابی فرزانه

فاریابی فرزانه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مرادی سرجاز محمدرضا

مرادی سرجاز محمدرضا

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
رئیسی یاسین

رئیسی یاسین

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بشکار رضا

بشکار رضا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خسروی رسول

خسروی رسول

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت زرند

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
درجهانگیر ابوالفضل

درجهانگیر ابوالفضل

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت بم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
موسی جعفر آباد ام البنین

موسی جعفر آباد ام البنین

حسابداري|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حجتی پور محمدمهدی

حجتی پور محمدمهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت کهنوج

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی کهنوج زهرا السادات

حسینی کهنوج زهرا السادات

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
احمدی آریا

احمدی آریا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سالاری باک طاها

سالاری باک طاها

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت سيرجان

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زمانی کمند

زمانی کمند

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مقبلی درم رودی نرجس

مقبلی درم رودی نرجس

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | محروم-بومي استان کرمان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صباحی فاطمه

صباحی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان-محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
توکلی راد مهدی

توکلی راد مهدی

اقتصاد|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | شبانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
پاسبان عاطفه

پاسبان عاطفه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شهدادنژاد امیر رضا

شهدادنژاد امیر رضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان کرمان - محل خدمت سيرجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدی دیما

احمدی دیما

روانشناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صفوی گردینی امیررضا

صفوی گردینی امیررضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | شبانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/1/2023 8:20:35 PM
Menu