ملارد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ملارد


دودانگه سبحان

دودانگه سبحان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

7سال کانونی / 161 آزمون

تجربی
نقش مهتاب

نقش مهتاب

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

6سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
رسولی نازنین

رسولی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
درقه مبینا

درقه مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حیرت انگیز مهسا

حیرت انگیز مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
قاسمی جندابه ایمان

قاسمی جندابه ایمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صحرائی ناش علی

صحرائی ناش علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت ملارد

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
بیات مهدی

بیات مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ذوالفقاری شارک مائده

ذوالفقاری شارک مائده

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حقدوست شیوائی شیوا

حقدوست شیوائی شیوا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رفیعی پور اسماعیل

رفیعی پور اسماعیل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
ربیعی منش محمدامین

ربیعی منش محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نظری خانقاه سیدعلی

نظری خانقاه سیدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهدیخانلو علی

مهدیخانلو علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلطانی ورنکشی حسین

سلطانی ورنکشی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
غلامی خیرآبادی زینب

غلامی خیرآبادی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهرري ناحيه 2

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افضل پریا

افضل پریا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حاجی محمدی غزاله

حاجی محمدی غزاله

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدالکریمی علی

عبدالکریمی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عبدالهی فاطمه

عبدالهی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ارومند فاطمه

ارومند فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رمضانلو فاطمه

رمضانلو فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت بهارستان 1

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شجاعی سرابی آریان

شجاعی سرابی آریان

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
افندی آرین

افندی آرین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت چهاردانگه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خانبلوکی نیما

خانبلوکی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دلدارزیارت راضیه

دلدارزیارت راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينبيه پيشوا/ورامين / | فرهنگيان - آزاد-بومي استان تهران - محل خدمت شهريار

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رضا علیرضا

رضا علیرضا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جاوند امید

جاوند امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نامداری میلاد

نامداری میلاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آذینفر آیدا

آذینفر آیدا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قزوين | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بیابان نشین لیلی محدثه

بیابان نشین لیلی محدثه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طاهری غزاله

طاهری غزاله

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/10/2023 7:43:23 AM
Menu