فريدونشهر

نمایندگی های کانون در شهر فريدونشهر

  نمایندگی های آزمون شهر فريدونشهر

 • فريدونشهر
  فريدونشهر-خيابان پاسداران-جنب سالن اجتماعات شهرداري
  تلفن :
  03157594458-09162317391-09132716921-03157597000

   نمایندگی های کتاب شهر فريدونشهر

 • نمايندگى فريدون شهرآقاى رحيمى
  خیابان پاسداران- جنب سالن شهرداری- کانون فرهنگی آموزش-
  تلفن :
  0372-5227000-5226764
6/10/2023 9:51:33 PM
Menu