بهبهان

نمایندگی های کانون در شهر بهبهان

  نمایندگی های آزمون شهر بهبهان

 • بهبهان پسران
  خيابان كرم نسب نرسيده به آژانس تلفني ميلاد ساختمان قلم چي
  تلفن :
  06152823834-06152823835
 • بهبهان دختران
  بهبهان ميدان لاله-بعد از پل شهرداري-بلوار نياكان
  تلفن :
  06152873288-06152876171-06152876170-09166713611
 • بهبهان دختر پايه
  بهبهان خیابان کرم نسب جنب چاپخانه لدنی مدرسه برتران ارجان
  تلفن :
  خانم رسولی:۰۹۳۸۴۴۶۵۲۴۲

   نمایندگی های کتاب شهر بهبهان

 • نمايندگى بهبهان پسران ـآقاى بابلى
  خيابان شهيد کرم نسب- كوچه شهيد مرتضوي-
  تلفن :
  0671-4225382-4223630
 • نمایندگی بهبهان پایه هنرستان خانم بابلی
  خيابان شهيد کرم نسب- كوچه شهيد مرتضوي-
  تلفن :
  0671-3315804
 • نمايندگى بهبهان دختر- خانم مكى
  خيابان شهيد کرم نسب- كوچه شهيد مرتضوي-
  تلفن :
  0671-3325770-1-3337695
6/1/2023 6:45:56 PM
Menu