نمایندگی های کانون در شهر

  نمایندگی های آزمون شهر

  • کرج جنوب دختران
    كرج -فرديس -مابین کانال و فلکه 3 مابین خیابان 23 و 25 غربی جنب فروشگاه برگ سبز بالای لوازم ارایشی نایس فردیس پسرانه :نرسیده ب فلکه دوم خ 13 جدید پلاک 37 آموزشگاه پژوهندگان علم02636547880-02636541913 فردیس دخترانه: بین فلکه اول و دوم بین خیابان نهم و یازدهم غربی جدید آموزشگاه پژوهندگان علم 02636502855-02636591747
    تلفن :
    02636509733-02636501243

   نمایندگی های کتاب شهر

6/8/2023 3:14:27 PM
Menu