نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در سمنان

بيارجمند

02332674380

بيارجمند - ميدان قدس جنب دبيرستان فجرنور

دامغان

02335238180-02335248180-02335234061

دامغان بلوار جنوبي پيروزي 11

سمنان

02333334365-02333330199-02333443021

سمنان بلوار قائم خیابان شهید فخار پلاک 142

شاهرود

02332234005-02332234004-02332233520-02332233521

شاهرود ميدان سعدی سعدی 5 مفتح 28 روبه روی مدرسه ابوذر غفاری

گرمسار

02324236950-02324240824-02324237254-02324228768

گرمسار ابتداي خيابان كرند نرسيده به تالار پذيرايي پيوند دبيرستان وپيش دانشگاهي غير انتفاعي نرجس

6/2/2023 8:04:00 PM
Menu