در‌گز

نمایندگی های کانون در شهر در‌گز

  نمایندگی های آزمون شهر در‌گز

 • در‌گز
  درگز-خيابان پنجراه فرمانداري-خيابان فرعي طالقاني روبروي غير انتفاعي اختران -دفتر كانون فرهنگي آموزش
  تلفن :
  05146230400-05146222882-05146231655

   نمایندگی های کتاب شهر در‌گز

 • نمايندگي درگز
  پنج‌راه فرمانداري- خيابان فرمانداري- روبروي دبيرستان امام خميني- کانون قلم چي
  تلفن :
  0582-5231655-5230400
5/31/2023 2:20:21 PM
Menu