نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش


انتخاب استان:
نمایندگی های کانون فرهنگی آموزش در کرمان

ارزوئيه

09136677540-09370106093-09136677540-09370106093

خيابان امام خميني شماره 3 كانون فرهنگي آموزش قلم چي

انار

03923221464-09133915423-03923220559

انار خيابان امام - كانون فرهنگي آموزش قلم چي

بافت

03442428365-09135808895-09130494521-09132475023

كرمان - بافت - بلوار امام - نبش ميدان معلم- آموزش و پرورش قديم ، خانه معلم

بردسير

09133409484-03433524457-03433529484-03433524453

بردسير- خيابان امام خميني كوچه ي گلستان 15

بم

03444313043-09372176718-09131442665-09131440740

بم چهارراه سجادي نرسيده به ارگ قديم نمايندگي كانون فرهنگي آموزش در بم

جيرفت

03443266000-03443264375-03443265255-03443264306

جيرفت خيابان آزادي بعد از ميدان معلم بين كوچه 15و 13

رابر

03474522068-03474521013-09103279818-09138487585

رابر ميدان معلم كانون فرهنگي آموزش قلم چي

راور

09104798982-09361598868-09131988005-09132989611

چهارراه حسينيه طبقه فوقاني صوتي تصويري جام جم نمايندگي كانون فرهنگي آموزش

رفسنجان

03434262520-03434259916-03434259917-03434267663

رفسنجان خيابان امام خميني كوچه36 دفتركانون فرهنگي آموزش قلم چي نمايندگي رفسنجان

زرند

09301419119-03433431822-03433431823-09131419119

زرند ـ خ فلسطين ـ كوي فلسطين 5 ـ بن بست سعدي ـ كانون فرهنگي آموزش

سيرجان

03442242966-03442242955-03442242268

سيرجان- بلوار دکتر صادقی بعد از چهار راه دانشگاه آزاد سابق بریدگی اول سمت راست

شهربابك پسران

03434120733-03434129391-03434120733-03434129391

شهربابك - خيابان وليعصر - روبروي چاپخانه بابكان نمايندگي كانون قلم چي

شهربابك دختران

03924232090-09132919475-09133915048-03924245637

شهربابك- خيابان وليعصر- روبرو بانك رفاه-كانون فرهنگي اموزش

عنبرآباد

03443290284-09134484910-09131487818-03443294181

عنبراباد بلوار امام كانون فرهنگي آموزش قلم چي

قلعه گنج

03443390871

بلوارشاهد روبروي دبيرستان حكمتيه جنب دفتر خانه رئيسي

كرمان

03432475538-03432465303-03432476813-03432471195

كرمان - ميدان آزادي - ابتداي خيابان شهيد بهشتي - كوچه ي 2 - پلاك 44

كهنوج

03495227100-03495227700-09131480259

كهنوج-بعد از ميدان ستاد ابتداي خيابان ياسر

مس سرچشمه

03434310576-03434312467

رفسنجان شهرك مس سرچشمه خيابان نرگس كوچه نرگس 2

نرماشير

03444270036

نرماشير بلوار امام طبقه فوقاني پاساژ المهدي

6/5/2023 9:55:36 AM
Menu