سخن هفته : هنرجویی که خواست و توانست

رتبه‌ی 9 معماری در کنکور هنرستان، اگر چه در دوران مدرسه، به قول خودش درس‌خوان نبود و اهمیت زیادی به درس نمی‌داد، اما بعد از فارغ التحصیلی و یک سال دوری از درس، متوجه اهمیت آن شد.

سخن هفته : هنرجویی که خواست و توانست

محمدجواد جمالی آشتیانی، امسال در کنکور هنرستان توانست رتبه‌ی 9 معماری را به دست بیاورد. او اگر چه در دوران مدرسه، به قول خودش درس‌خوان نبود و اهمیت زیادی به درس نمی‌داد، اما بعد از فارغ التحصیلی و یک سال دوری از درس، متوجه اهمیت آن شد و آن‌جا بود که عزم خود را جزم کرد تا بتواند در کنکور نتیجه‌ی خوبی به دست بیاورد.

محمدجواد زمانی که خواست، دیگر آن محمدجواد که می‌گفت درس‌خوان نیست، نبود. او در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت و آزمون‌ها آن‌قدر برایش مهم بودکه در هیچ آزمونی غیبت نکند. دفتر برنامه‌ریزی را برای خودش ابزاری برای نظارت می‌دانست و کتاب خودآموزی را پر می‌کرد تا اشتباهاتش را تکرار نکند.

محمدجواد خواست و توانست. بسیاری از شما هنرستانی‌ها هم اگر بخواهید، می‌توانید.

امروز فرصت خوبی است تا با خودتان تصمیم بگیرید. بخواهید و به سمت هدفتان حرکت کنید و برای رسیدن به آن تلاشی شایسته انجام دهید. این‌گونه هست که به راحتی به آن‌چه می‌خواهید دست پیدا می‌کنید.

 

3/25/2023 1:55:18 PM