سخن هفته هنرستانی ها: کارآفرینیِ دانش بنیان

هنرستان، حلقه‌ای ضروری از زنجیره‌ی توسعه است که نیروی انسانی ماهر را پرورش می‌دهد...

سخن هفته هنرستانی ها: کارآفرینیِ دانش بنیان

 


استقبال شما از این پنجره‌ی جدید که برای شما دانش‌آموزان مشتاق هنرستانی باز کرده‌ایم، مایه‌ی دلگرمی ماست. دست‌های ماهر یکایک شما را به گرمی می‌فشاریم و امیدواریم که بتوانیم با مشارکت و همکاری خودِ شما در ادامه‌ی راهی که در پیش گرفته‌ایم موفق باشیم. برای خواندن نظرات شما لحظه‌شماری می‌کنیم.

 

کارآفرینیِ دانش‌بنیان

هنرستان، حلقه‌ای ضروری از زنجیره‌ی توسعه است که نیروی انسانی ماهر را پرورش می‌دهد. توسعه‌ی فناوری، چالش بزرگ رشد پایدار اقتصادی در کشور ماست که هنرستان، آن را از طریق ترویج و تجربه‌ی منظم و پیاپی ساخت و اجرا در عمل حل می‌کند. به همین سبب، هنرستان، موتور محرک توسعه‌ی فناوری است.

فناوری به عنوان فرایند دانش و علم سیستماتیک معمولاً در خدمت فرایندهای صنعتی و عامل تبدیل منابع طبیعی به منابع تولیدشده است.

در حقیقت شاید نتوان تعریف جامع و مانعی از فناوری به دست داد اما آن‌چه در این میان اهمیت دارد این است که فناوری به روش‌های تبدیل داده به ستانده یا روش‌های تولید، ساخت و اجرا اطلاق می‌شود.

وجود منابع طبیعی معدنی فراوان و جاذبه‌های ارزنده‌ی گردشگری، به ویژه اکوتوریسم، یکی از مزیت‌های بااهمیت اقتصادی در کشور ماست. تبدیل این مزایای متنوع به تولید و اشتغال‌زایی پایدار جز از طریق تلفیق دانش و مهارت ممکن نیست. تحقق این امر با گسترش آموزش‌های هنرستانی از سطوح پایه تا عالی تسهیل می‌شود.

 

منبع :

3/25/2023 1:36:28 PM