شما بپرسید گروه تولید آزمون‌های دهم و سوم انسانی پاسخ می‌دهند

سؤال از شما پاسخ از ما

شما بپرسید گروه تولید آزمون‌های دهم و سوم انسانی پاسخ می‌دهند

دوستان خوب دهم انسانی  و  سوم انسانی

سلام

شما می‌توانیدهر سؤالی در خصوص برنامه‌ی راهبردی، سؤال‌های آزمون‌ها، شیوه‌های مطالعه، موضوعات تحصیلی، رشته‌های دانشگاهی و... دارید، از طریق اظهارنظر در ذیل این مطلب بیان فرمایید؛ دست‌اندر کاران گروه  به‌طور خاص و ویژه به شما پاسخ خواهند داد.

 

 

با تشکر

لیلا فیروزی مدیر تولید آزمون‌های دهم انسانی  و سوم انسانی

 

3/25/2023 11:18:49 PM