ترازهای برتر آزمون 15 اردیبهشت در شهرشما+ قهرمانان پیوستگی

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 15 اردیبهشت 1402 تراز بالای 6000 دارند

ترازهای برتر آزمون 15 اردیبهشت در شهرشما+ قهرمانان پیوستگی

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 15 اردیبهشت 1402 تراز بالای 6000 دارند


توجه 1 : ابتدا فایل قهرمانان پیوستگی مربوط به سال گذشته بارگذاری می شود و پس از چند ساعت فایل تراز های برتر در همین جا بارگذاری خواهد شد. 

توجه 2: شما میتوانید با نصب اپ کانونی ها ، از درج شدن نام خود در لیست برتر ها و نیز قهرمانان پیوستگی مطلع شوید.


شرایط قرارگیری در لیست نفرات برتر:

1 -  تراز بالای 6000 در آزمون 

2 -  اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول کارنامه آن ها صادر شده است در این لیست قرار دارد 

3-    شرکت در حداقل 2 آزمون در آزمون های امسال 

4 - دانش آموزانی که آزمون های امسال میانگین تراز آن ها کمتر از 5500 می باشد در لیست نفرات برتر قرار نگرفته اند.

5 -  اگر جهش تراز داشته باشید ؛ یعنی تراز شما با میانگین ترازتان همخوانی نداشته باشد و اختلاف تراز داشته باشید ترازتان در کارنامه قرار نمی‌گیرد و بالطبع در لیست نفرات برتر نیز قرار نمی‌گیرید. 

معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر:اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب نمره تراز آزمون جاری مرتب شده است.


همچنین در همین قسمت اسامی قهرمانان پیوستگی امسال نیز با معیارهای زیر قرار دارد:

حضور در بیش از 10 آزمون اصلی و بدون غیبت ، یک غیبت یا دو غیبت و حضور در بیش از 16 آزمون در مجموع آزمون های اصلی و مشابه پارسال و هدفگذاری

معیارهای مرتب سازی : اسامی قهرمانان پیوستگی ابتدا به ترتیب حروف الفبا نام شهر درج شده اند و در هر شهر ابتدا به ترتیب نام مدرسه و سپس نام خانوادگی مرتب شده است.


فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.

فایل های ضمیمه

6/8/2023 5:53:16 PM
Menu