دانلود تابلو برنامه‌ریزی در ایام امتحانات

کانونی‌ها این گونه جمع بندی می‌کنند: با روش بازیابی، با منابع کانونی ابتدا این دو ویژگی دوران جمع بندی کانونی‌ها را توضیح می‌دهیم :

دانلود تابلو برنامه‌ریزی در ایام امتحانات


 برنامه های دوران جمع بندی امتحانات پایان سال را می توانید در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید..


کانونی ها این گونه جمع بندی می‌کنند: 

با روش بازیابی، با منابع کانونی

ابتدا این دو ویژگی دوران جمع بندی کانونی ها را توضیح می‌دهیم :

 

ویژگی اول: روش بازیابی 

دانش آموزان کانونی با روش بازیابی آشنا هستند.

 این روش سبب افزایش بازده یادگیری می‌شود و به ویژه در دوران جمع‌بندی و قبل از امتحانات اهمیت بیشتری دارد.

 وقتی زمان کم است و شما می‌خواهید حجم زیادی از مطالب را جمع بندی و رفع اشکال کنید، روش بازیابی موثرترین روش است .

 روش بازیابی به صورت خلاصه یعنی این که شما در هر  نوبت مطالعه ابتدا امتحان می‌دهید و سپس تشخیص 

می دهید کدام قسمت ها را مطالعه  یا رفع اشکال کنید.

دانش آموزان در هر روز می‌توانند دو آزمون به سلیقه و تشخیص خودشان انتخاب کنند و یکی را در صبح و دیگری را بعدازظهر امتحان دهند. 

ممکن است یک دانش آموز کانونی با مشورت با پشتیبان و تشخیص خود بخواهد، در هر روز فقط یک آزمون  را  از برنامه انتخاب کند یا هر دو آزمون  صبح و بعداز ظهر را  تمرین‌ کند یا هر دو روز یک بار فقط یک آزمون را تمرین کند .

برنامه‌ی جمع بندی کامل است و دانش آموزان کانونی برنامه را برای خودشان شخصی سازی می‌کنند . 

 دانش آموزان غیر کانونی هم می توانند همین برنامه را برای خودشان شخصی سازی کنند، به ویژه این که در ایام امتحانات 3 آزمون هدیه برای همه‌ی دانش آموزان ( هم کانونی و هم غیر کانونی ) در نظر گرفته ایم که غیر کانونی ها هم می توانند در این سه آزمون به صورت رایگان شرکت کنند .

  

 ویژگی دوم: منابع کانونی 

ویژگی دوم برنامه‌ی جمع بندی، انتخاب منابع کانونی است. برای این که در دوران جمع بندی بهترین نتیجه را بگیرید، باید منابع را با دقت انتخاب کنید .

 

برنامه کنکوری ها

 

امسال برنامه دوران جمع بندی را برای کنکوری ها در دو بخش ارائه می کنیم :

 بخش اول برنامه ی 5 هفته ای که در ایام امتحانات نهایی اجرا می شود و بخش دوم برنامه ی 3 هفته ای که پس از پایان امتحانات تا هفته ی آخر قبل از کنکور اجرا خواهد.

 امسال برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان در دوره ی امتحانات دو برنامه ی جداگانه داده ایم . اما برنامه ی سه هفته ی پایانی برای هر دو گروه مشترک است.

فارغ التحصیلانی که ترمیم معدل دارند یا می خواهند درس به درس جمع بندی کنند می توانند از برنامه ی دانش آموزان استفاده کنند .

پس از دانلود برنامه رشته خود خود از مطلب زیر ، قبل از پرکردن ستون تصمیم شما، این سؤال‌ها را پاسخ دهید و پس از آن برنامه هر روز خود را در ستون تصمیم شما مشخص کنید: 

 

آیا در دوران جمع بندی، درس خواندن را با آزمون دادن شروع می کنید؟

* همیشه

 *در بعضی درس ها

* گاهی اوقات

* اول درس می‌خوانم بعد نمونه سؤال حل می‌کنم .

 

در مرحله‌ی اول دوران جمع بندی شما طبق برنامه‌ی دانش آموزان جمع بندی می‌کنید یا برنامه‌ی فارغ التحصیلان؟

توضیح : در برنامه‌ی دانش آموزان اکثر آزمون ها درس به درس هستند و چند آزمون جامع هم در نظر گرفته شده اند.  در برنامه‌ی فارغ التحصیلان همه‌ی آزمون ها به صورت جامع و مجموعه ای هستند 

* دانش آموز هستم فقط طبق برنامه‌ی دانش آموز جمع بندی می‌کنم .

* دانش آموز هستم ممکن است چند آزمون جامع را از روی برنامه ی فارغ التحصیلان اجرا کنم .

* فارغ التحصیل هستم( به علت ترمیم معدل یا برای تسلط بیشتر روی درس ها ) تمرکزم را روی برنامه‌ی دانش آموزان می گذارم( .

 *فارغ التحصیل هستم و تمرکزم روی برنامه‌ی فارغ التحصیلان خواهد بود (تست های جامع و مجموعه ای)

 

در برنامه‌ی جمع بندی برای هر روز دو آزمون نوشته شده است. 

 

شما به طور متوسط چند بار آزمون می‌دهید؟ 

*هر روز دو آزمون یکی صبح و یکی بعدازظهر

*هر روز یک آزمون 

*هر دو روز یک آزمون 

 

برنامه‌ی دوران جمع بندی را چگونه تنظیم می‌کنید؟ 

*با همکاری و هم فکری اولیا و پشتیبان 

*با هم فکری دوستان و هم کلاسی ها 

*خودم به تنهایی برنامه ریزی نمی‌کنم  

 

 فکر می‌کنید تا چه حدی برنامه‌ی دوران جمع بندی را اجرا کنید؟

*هر دو مرحله را به صورت کامل شخصی سازی می‌کنم.

*فعلا روی مرحله‌ی اول تمرکز می‌کنم بعدا برای مرحله ی دوم تصمیم می‌گیرم. 

*فکر نمی‌کنم از برنامه‌ی جمع بندی مرحله‌ی اول استفاده کنم.برنامه پایه ها

برای دانش آموزان دبستانی، متوسطه1 و 2 برنامة امتحانی مدرسه ها متفاوت است،.بنابراین شما در هر هفته از بعضی درس ها امتحان دارید . 

البته ممکن است شما بخواهید برای درس های هفته‌ی بعد هم آزمون بدهید  و خودتان را برای هفته های بعد هم آماده کنید .

 ما در برنامه‌ی جمع بندی، برنامه‌ی همه‌ی درس ها را در ردیف اول  نوشته ایم، شما مشخص می کنید در هر هفته روی کدام درس ها می‌خواهید کار کنید.

 برنامه‌ی همان درس ها را برای خودتان شخصی سازی می‌کنید، یعنی مشخص می‌کنید از هر درس چند آزمون تمرین می‌کنید و از چه منابعی تمرین می‌کنید،  لطفا و حتما با اولیا و پشتیبان خود هم مشورت کنید. 

هم خودتان فکر کنید و هم این که از کمک فکری مادر و پدر و پشتیبان و دوستان خودتان هم استفاده کنید.

شما هم به برنامه ریزی دوستانتان کمک کنید تا آن ها هم امتحاناتشان را خوب بدهند و موفق باشند.  

پس از دانلود برنامه پایه خود از مطلب زیر ، قبل از پرکردن ستون تصمیم شما، این سؤال‌ها را پاسخ دهید و پس از آن برنامه هر روز خود را در ستون تصمیم شما مشخص کنید: 

آیا در دوران جمع بندی، درس خواندن را با آزمون دادن شروع می‌کنید؟ 

*همیشه 

*در بعضی درس ها 

* گاهی اوقات 

 *اول درس می‌خوانم بعد نمونه سؤال حل می‌کنم. 

 

برای آمادگی امتحانات در هر روز به طور متوسط چند بار آزمون می‌دهید؟ 

*هر روز دو آزمون یکی صبح و یکی بعدازظهر

*هر روز یک آزمون 

*هر دو روز یک آزمون 

 

برنامه‌ی دوران جمع بندی را چگونه تنظیم می‌کنید؟ 

*با همکاری و هم فکری اولیا و پشتیبان 

*با هم فکری دوستان و هم‌کلاسی ها 

*خودم به تنهایی 

*برنامه ریزی نمی‌کنم. 
 برنامه ها در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید

6/8/2023 7:44:06 PM
Menu