10 سؤال پرتکرار در مورد آزمون 7 فروردین

آزمون 7 فروردین، اولین آزمون از پروژه ششم برنامه راهبردی می‌باشد.

10 سؤال پرتکرار در مورد آزمون 7 فروردین

1-ویژگی آزمون 7 فروردین چیست؟

 آزمون 7 فروردین، اولین آزمون از پروژه ششم برنامه راهبردی می‌باشد.

 برای گروه‌های دبستان تا یازدهم، دوره‌ی نیم‌سال اول و برای گروه‌های کنکوری، جمع‌بندی دهم و یازدهم می‌باشد. 

آزمون 7 فروردین برای گروه های دبستان تا یازدهم،‌ ایستگاه جبرانی  برای آزمون  7 بهمن می‌باشد.

توجه داشته باشید که در آزمون 7 فروردین، آخرین باریست که نیم سال اول دوره می‌شود و پرونده نیم سال اول، در آزمون 7 فروردین  بسته خواهد شد.

همچنین می‌توانید چند از 10 آزمون 7 فروردین را در تابلوی نوروز وارد کنید و با چند از 10 آزمون 7 بهمن مقایسه کنید.


 

2-در آزمون 7 فروردین، در گروه‌های کنکوری، پاسخ به سوالات درس های دهم و یازدهم هردو اجباریست یا اختیاری؟

در آزمون 7 فروردین، برای گروه های کنکوری ، پاسخ به سوالات درس های دهم و یازدهم، هر دو اجباریست.

 


3-در آزمون 7 فروردین، سؤالات آشنا از کتاب نوروز است یا کتاب آبی؟ پاسخ به آن ها اجباری یا اختیاریست؟

در آزمون  7 فروردین، در مقاطع پایه، در یک یا دو درس سؤالات آشنا خواهید داشت، سؤالات آشنا از کتاب های آبی  انتخاب می‌شوند، در برنامه راهبردی شما درسی که سؤالات آشنا خواهد داشت، ‌رنگی شده است، پاسخ به این سؤالات اجباری می‌باشد.

در گروه‌های کنکوری سوالات آشنا نداریم.

آزمون  7 فروردین، چون آزمون دوره می‌باشد،‌ سوالات موازی ندارد.

 

   

4-در آزمون 7 فروردین، برای چه پایه‌هایی، سؤالات اعتبارسنجی خواهیم داشت؟

در آزمون 7 فروردین، پایه های نهم تا دوازدهم، 10 سوال اعتبارسنجی در انتهای سؤالات آزمون،  قرار گرفته است. 

در آزمون به صورت آنلاین تا ساعت 10 فرصت دارید تا به سؤالات اعتبارسنجی پاسخ دهید، در آزمون حضوری پرینت سؤالات اعتبارسنجی را از نمایندگی دریافت و پاسخ را در انتهای پاسخبرگ خود وارد می‌کنید. 

 

 

 5-سؤالات اعتبارسنجی از کدام بخش و کدام درس  است؟

سؤالات آزمون اعتبارسنجی در روز آزمون مشخص می‌شود که از کدام درس می‌باشد و برای هر دانش آموز متفاوت است، ولی از بخش اجباری برنامه راهبردی می‌باشد.

 

 

6-اگر در  آزمون اعتبارسنجی شرکت نکنیم، کارنامه نمی‌گیریم؟

در آزمون 7 فروردین، برای دانش آموزان تراز بالای 6000 سؤالات اعتبارسنجی  درنظر گرفته شده است و درصورتی که در آزمون اعتبارسنجی شرکت نکنید،  چند از ده درس اعتبارسنجی با چند از ده همان درس در آزمون اصلی برای شما مغایرت خواهد داشت و روز آزمون،  کارنامه بدون رتبه و تراز دریافت خواهید کرد،‌ رتبه و تراز روز بعد از آزمون در کارنامه شما قرار خواهد گرفت.

 

 

 7- می‌توانیم در آزمون 7 فروردین، به صورت غیرحضوری شرکت کنیم؟

اگر تا به حال در آزمون ها به صورت حضوری شرکت می‌کردید و اکنون می‌خواهید در این آزمون به صورت غیرحضوری شرکت کنید،‌ حتما از قبل با نمایندگی محل ثبت نامتان و پشتیبان خود هماهنگ کنید.   

 

 

8-آزمون عمومی چه زمانی و به چه صورتی برگزار می‌شود؟ آیا شرکت در آزمون عمومی اجباریست؟

آزمون عمومی  پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در روزهای پنج شنبه قبل از آزمون اصلی و به صورت آنلاین  برگزار می‌شود.

شرکت در آزمون های عمومی اختیاری می‌باشد.

   

    

 9-تا چه زمانی فرصت داریم تا در آزمون  7 فروردین به صورت آنلاین شرکت کنیم؟ 

اگر تا ساعت 13 روز آزمون در آزمون  7 فروردین شرکت کنید، در پردازش اول قرار می‌گیرید و کارنامه اصلی دریافت می‌کنید،‌ بعد از آن تا دو روز بعد از آزمون فرصت دارید تا در آزمون شرکت کنید، ولی کارنامه معادل دریافت می‌کنید.

در کارنامه معادل رتبه و تراز معادل یا مقایسه ای با دانش آموزانی که در پردازش اول در آزمون شرکت کرده اند، دریافت می‌کنید.

  

 

10- آزمون هدیه بعدی کانون، چه زمانی برگزار می‌شود؟

 آزمون  هدیه بعدی کانون، در تاریخ  12 فروردین برگزار می‌شود.

آزمون هدیه 12 فروردین، به صورت هدیه و رایگان برای همه کانونی ها و غیر کانونی ها می‌باشد و به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

در آزمون هدیه 12 فروردین ، مانند آزمون اصلی 18 فروردین، مباحث نیم سال دوم از ابتدا مرور می‌شود. 

دانش آموزان کانونی، برای شرکت در  آزمون‌ هدیه 12 فروردین، با نصب  اپ جدید  کانونی ها و  به محض لاگین در  اپ کانونی‌ها، دیگر نیازی به ثبت نام ندارند و به صورت خودکار ثبت نام می شوند. 

 دانش آموزان  غیرکانونی، با شماره گیری کد دستوری #۱۳*۸۴۵۱*۶۶۵۵*   در آزمون‌های  هدیه 5 و 12 فروردین ثبت نام کنید.

 

6/1/2023 7:03:41 AM
Menu