آزمونک شیمی پایه یازدهم تجربی ویژه آزمون 7 فروردین

در این بخش آزمونک شیمی پایه یازدهم تجربی ویژه آزمون 7 فروردین قرار گرفته است

آزمونک شیمی پایه یازدهم تجربی ویژه آزمون 7 فروردین

سلام بچه ها امروز قراره آزمونک شیمی رو باهمدیگ حل کنیم 

به خودت 15 دقیقه وقت بده و شروع کن آزمونک رو تا خودتو محک بزنی که چقدر برای آزمون آماده ای 

بزن بریم


3/27/2023 5:34:09 PM