آزمونک شیمی دهم تجربی ویژه آزمون 7 فروردین

در این بخش آزمونک شیمی دهم تجربی ویژه آزمون 7 فروردین قرار گرفته است

آزمونک شیمی دهم تجربی ویژه آزمون 7 فروردین

سلام بچه ها امروز قراره آزمونک شیمی رو باهمدیگ حل کنیم 

به خودت 15 دقیقه وقت بده و شروع کن آزمونک رو تا خودتو محک بزنی که چقدر برای آزمون آماده ای 

بزن بریم


 

3/27/2023 4:49:07 PM