درس چهارم اقتصاد- درسنامه و نکات - مبینا احدنیا

در این مطلب سعی شده نکات مهم درس 4 به زبان ساده و روان بیان شود. در اخر نیز سوالاتی برای تثبیت مطالب اورده شده.

درس چهارم اقتصاد- درسنامه و نکات - مبینا احدنیا

سلام و خدا قوت ! 

در این مطلب سعی شده نکات مهم درس 4 اقتصاد که درسی تعیین کننده در کنکور انسانی است ، ساده و روان توضیح داده شود . در اخر نیز چندین سوال برای تثبیت مطالب قرار داده شده است.

برای دانلود فایل کامل مطلب به قسمت ضمیمه مراجعه کنید.


الگوهای اقتصادی : 

الگو: نمایشی ساده از واقعیتی پیچیده است. مانند : نقشه راه ها ، الگوی اناتومی بدن انسان و....

  • الگو جزئیات را نمایش نمیدهد.

 

الگوی مرز امکانات تولید یکی از الگو های اقتصادی است که باعث میشود درک بهتری از بده-بستان های یک کشور در استفاده از منابع کمیاب پیدا کنیم.


مرز امکانات تولید:مرزی است بین انچه یک کسب و کار با استفاده از منابع موجود و در دسترسش میتواند تولید کند و انچه نمیتواند. این کسب و کار میتواند هر سطح تولید را که با نقطه ای بر روی مرز امکانات تولید نشان داده شده است، انتخاب کند.


انتخاب کسب و کار چگونه باشد بهتر است ؟ 

بهتر است به جای تولید در درون مرز امکانات تولید ، بر روی مرز امکانات تولید کند.نقاط خارج از مرز نیز غیر قابل دستیابی است و منابع کافی برای تولید ان وجود ندارد.

  • منحنی مرز امکانات تولید(PPF) نشان دهنده حداکثر امکان تولید با منابع موجود است.

هزینه فرصت اجتماع :

دو کالای الف و ب را در نظر بگیرید. مرز امکانات تولید نشان میدهد که برای داشتن کالای الف بیشتر ، شرکت تولیدی ما باید از مقداری کالای ب صرف نظر کند. میزان تولید کالای ب از دست رفته ، هزینه فرصت الف بیشتر است.


پاسخ سوال اول : ( متن کامل سوال و پاسخ در PDF  اورده شده )

الف ) کارفرما ، 5 کارگر جدید را برای تولید کالای الف استخدام میکند. درنتیجه منابع برای تولید کالای الف افزایش می یابد و این عامل باعث جا به جایی در طول منحنی مرز امکانات تولید می شود.
ب) افزایش میزان تولید یک کالا باعث جا به جایی در طول منحنی مرز امکانات تولید میشود.
ج) تغییر در میزان تولید هر یک از کالاها باعث جا به جایی در طول منحنی مرز امکانات تولید میشود
د) منابع و منابع اولیه جدید ، این اجازه را به شرکت میدهد تا هر دو محصول به مقدار بیشتری تولید شود. این عامل باعث انتقال منحنی مرز امکانات تولید میشود.


برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج اینستاگرام و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید، همچنین میتونید با شماره ۰۲۱۸۴۵۱ داخلی ۳۱۲۳تماس بگیرید. 

پیج اینستاگرامکانال تلگرام

5/29/2023 5:04:39 PM
Menu