دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند - گروه دبستان

دانش آموزان عزیز سلام فایل‌های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند می‌باشد .

دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند - گروه دبستان

دانش آموزان عزیز سلام

فایل های ضمیمه حاوی دفترچه‌های درسنامه ویژه آزمون 5 اسفند می باشد .

اعضا هیأت تحریریه و گردآورندگان

مقطع

عیار علمی 

  دوم دبستان 

  فریده حیدر قره شیران - مسئول دفترچه درسنامه

  بهنام شاهنی - رتبه813 سال 1396

  سهیلا چهره نگار - رتبه 200 سال 1385

  مجتبی مجاهدی-رتبه 32 کنکور ارشد

  پنجم دبستان

  امیرحسین برادران - کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر مقطع پنجم و ششم

  فاطمه حلاجیان - رتبه 512 منطقه 3 سال 1399 و مسئول دفترچه درسنامه 

  محمدرضا احمدی چلیچه - رتبه 573 سال 1400فائزه کاووسی - رتبه 89 سال 1395

  ششم دبستان

  فاطمه حلاجیان - رتبه 512 منطقه 3 سال 1399 و مسئول دفترچه درسنامه

  امیرحسین برادران - کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر مقطع پنجم و ششم

  فائزه کاووسی - رتبه 89 سال 1395

  صالح احصایی-رتبه910ریاضی سال 93

5/31/2023 11:20:53 PM
Menu