بلندترین کوه منظومه شمسی در این سیاره است

کوه اُلمپوس (Olympus) بزرگ‌ترین کوه و آتشفشان منظومه شمسی محسوب می‌شود که در سیاره مریخ قرار دارد.

بلندترین کوه منظومه شمسی در این سیاره است

کوه اُلمپوس (Olympus) بزرگ‌ترین کوه و آتشفشان منظومه شمسی محسوب می‌شود که در سیاره مریخ قرار دارد.

به گزارش همشهری آنلاین، ارتفاع این کوه ۲۷ کیلومتر ارتفاع دارد و قطرش حدود ۶۰۰ کیلومتر که آن را مرتفع‌ترین کوه در بین کوه‌های سیاره‌های منظومه خورشیدی ساخته است.

 

کوه المپوس یک آتشفشان فعال است. علت بزرگ بودن آن و همچنین دیگر آتشفشان‌های مریخی، عدم حرکت پوسته سیاره در مقایسه با پوسته زمین دانسته می‌شود.

 

اورست به عنوان بلندترین قله روی زمین، ۸ هزار و ۸۴۹ متر ارتفاع دارد.

منبع :

3/27/2023 6:02:53 PM