دام احتمالی - فلسفه - آزمون 21 / 11 - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم دو دام از هر کتاب فلسفه را برای آزمون 21 بهمن پیش بینی کنیم .

دام احتمالی - فلسفه - آزمون 21 / 11 - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم دو دام از هر کتاب فلسفه را برای آزمون 21 بهمن پیش بینی کنیم .

با بررسی این دام های احتمالی ، هم مبحث را بهتر یاد می‌گیریم و هم در صورت مواجه شدن با آنها در آزمون ها ، اشتباه نمی‌کنیم . 

مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400

این تست مربوط به درس (( آغاز تاریخی فلسفه )) است که به زمان و مکان آغاز فلسفه می پردازد .کدام گزینه در مورد فلسفه و آغاز تاریخی آن صحیح است؟

1)برخلاف سایر دانش ها نمی توان برای دانش فلسفه ، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد ، همان طور که نمی توان گفت ، فلسفه ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است .

2)گزارش معتبر و قابل اعتمادی از جریان فلسفه در سرزمین آتن و تمدن یونان در قرن های چهارم و پنجم پس از میلاد در دست است .

3)اندیشه های فلسفی بین النهرین ، ریشه در اندیشه های فلسفی تمدن مصر ، یونان و ایران دارد .

4)مطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ، ارائه دهد . پاسخ : گزینه 4

مطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد ، ما فقط می توانیم بر اساس آثار باقی مانده ، گزارشی اجمالی از دورترین اندیشه های فلسفی ارائه دهیم . 

تشریح عبارات نادرست :

 1)نمی توان برای دانش فلسفه ، از نظر زمانی آغازی تعیین کرد، همان طور که نمی توان گفت فلسفه ، ابتدا در کدام سرزمین پدید آمده است ، البته ، این سخن درباره همه دانش ها صدق می کند .

2)گزارش های معتبر و قابل اعتمادی از جریان فلسفه در سرزمین آتن و تمدن یونان در قرن های چهارم و پنجم پیش از میلاد در دست است .

3)اندیشه های فلسفی یونان ، ریشه در اندیشه های فلسفی تمدن مصر ، بین النهرین و ایران باستان دارد . دام آموزشی : گزینه 2

گزارش های معتبر و قابل اعتمادی از جریان فلسفه در سرزمین آتن و تمدن یونان در قرن های چهارم و پنجم پیش از میلاد ، در دست است . 

این تست مربوط به درس (( عقل در فلسفه (1) )) است که به کابردهای مختلف عقل و دیدگاه های فیلسوفان مختلف اروپایی درباره عقل می پردازد .علت اصلی مقابله رهبران کلیسا با عقل چه بود ؟

1)تضاد ذاتی میان عقل و ایمان مسیحی                                2)غیرعقلانی بودن برخی امور اعتقادی آنها

3)ناممکن بودن اثبات وجود خدا توسط عقل                        4)بی دینی و کفرگویی حامیان عقل و عقلانیت پاسخ : گزینه 2

برخی امور اعتقادی در نهاد کلیسا را نمی توان با استدلال عقلی اثبات کرد ، به همین دلیل رهبران کلیسا عقل را در تضاد با دین می دانستند ؛ اما این مسئله به معنای تضاد ذاتی میان عقل و ایمان مسیحی نیست .دام آموزشی : گزینه 1

باید توجه داشت که تضاد ذاتی میان عقل و مسیحیت وجود ندارد .
⭐ اگر از این مباحث ، دامی به نظرتان رسید ، آن را با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید . ⭐


تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما 🌹

5/28/2023 2:33:07 PM