دام احتمالی - منطق - آزمون 21 / 11 - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم یک دام از کتاب منطق را برای آزمون 21 بهمن پیش بینی کنیم .

دام احتمالی - منطق - آزمون 21 / 11 - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم یک دام از کتاب منطق را برای آزمون 21 بهمن پیش بینی کنیم .

با بررسی این دام احتمالی ، هم مبحث را بهتر یاد می‌گیریم و هم در صورت مواجه شدن با آن در آزمون ها ، اشتباه نمی‌کنیم .


مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400

این تست مربوط به درس (( اقسام و شرایط تعریف )) است که درباره تعریف تحلیلی که یکی از انواع تعریف است ، طرح شده است .


کدام عبارت درباره (( تعریف تحلیلی )) مناسب تر است ؟

1)بیان ویژگی مشترک مفهوم با سایر مفاهیم غیرمشابه                     2)بیان وجه افتراق مفهوم با سایر مفاهیم

3)تحلیل یک مفهوم با استفاده از کلمات مترادف                              4)بیان امر عام و امر خاص یک مفهوم


پاسخ : گزینه 4

در تعریف تحلیلی ، ابتدا ویژگی های مشترک یک مفهوم با سایر مفاهیم و سپس ویژگی های خاص آن مفهوم بیان می شود یعنی ابتدا یک امر عام و سپس یک امر خاص بیان می شود.


دام آموزشی : گزینه های 1 و 2

گزینه های 1 و 2 غلط نیستند اما با توجه به اینکه صورت سوال گزینه مناسب تر و صحیح تر را خواسته ، لذا گزینه 4 که شامل گزینه های 1 و 2 است ، پاسخ تست می باشد .
⭐ اگر از این مباحث ، دامی به نظرتان رسید ، آن را با ما در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید . ⭐


تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما 🌹

5/28/2023 1:42:00 PM