دوران غیبت ، درس هشتم هدیه‌های آسمان ششم ، زهرا جعفرزاده

بنام نگارندۀ سرنوشت آزمون 21 بهمن 1401 (ششم دبستان) درس هشتم هدیه‌های آسمان ( دوران غیبت ) زهرا جعفرزاده رتبه 312 کنکور انسانی 1400 مشاوره دانشگاه تهران

دوران غیبت ، درس هشتم هدیه‌های آسمان ششم ، زهرا جعفرزاده

دوستان خوبم سلام ؛ امروز میخواهیم نگاهی به درس هشتم هدیه های آسمان بیندازیم.روش همیشگی خلفای عباسی دربرابر امامان معصوم: جاسوسی ، تعقیب ، دستگیری ، زندان ، آزار و اذیت ، به شهادت رساندن

از زمان امام کاظم (ع) به بعد این روش با شدت بیشتری صورت میگرفت.

دشمنان پیش از تولد امام مهدی قصد جلوگیری از ولایت ایشان را داشتند ولی موفق نشدند و در کودکی نیز به ایشان دسترسی نداشتند.

امام مهدی پس از شهادت پدر ( امام حسن عسگری ) پیشوای مردم شد و برای عدم دسترسی به ایشان، به فرمان خدا از دید مردم پنهان شد.


غیبت صغری (کوتاه مدت) -> 69 سال  ( چهار جانشین ایشان به ترتیب واسطه امام و مردم بودند و با مردم ارتباط داشتند )

ویژگی این افراد : بسیار دانا ، با ایمان و مورداعتماد امام ، عهده دار وظایف مهم

وظیفه این افراد : ارتباط با گروه های مردم و اطلاع از مشکلات فردی و اجتماعی و سوالات مرتبط با احکام و معارف دینی آنها ؛ سپس اطلاع به امام ؛ امام نیز توصیه هایی میکردند و این افراد پاسخ های سوالات را به گوش مردم میرساندند.


غیبت کبری (بلندمدت) -> بعد از این 4 نفر امام فرد خاصی را جانشین خود نکردند.

ولی سفارش مردم به مراجعه به عالمان پرهیزکار (مراجع تقلید دینی) برای احکام و معارف و پیروی از آنها که بعنوان جانشین امام زمان شناخته میشوند.


ولی فقیه : یکی از مراجع تقلید که که با آگاهی از دستورات دینی و اوضاع اجتماعی و سیاسی رهبری جامعه اسلامی را برعهده دارد.

مثل امام خمینی (سرنگونی حکومت ضددینی و ضدمردمی شاه و ایجاد جمهوری اسلامی)


اگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلید مراجعه نکنیم، ممکن است دستورات دینی را فراموش کنیم و یا سوالات شرعی ما بی جواب بمانند.

برای انتخاب یک مرجع تقلید، باید ببینیم دستورات کدام یک به دستوران امامان شبیه تر است تا او را انتخاب کنیم.سوالات و پاسخ های آن را میتوانید در فایل ضمیمه زیر مشاهده کنید **

موفق باشید **

3/27/2023 5:05:46 PM